ÅMÅL  Berthas anhängare

 

 


ÅMÅLS KOMMUN

Vård- och omsorgsförvaltningen

 

Åmåls kommun -  ”Bertha´s anhängare”

 

Bertha Ragnarsdottir  har utbildat en grupp personer med specialintresse för vård av personer med demensproblematik .

De 23 personer som genomgått utbildningen kallar sig för Berthas anhängare och de träffas två gånger per år.

Cheferna inom äldreomsorgen och demenssjuksköterskan turas om att kalla till träffarna. Vid träffarna beslutas om vad Berthas anhängare ska arbeta med och förmedla till övrig personal.

 

Utbildningen har bl a omfattat reminiscens metoden och levnadsberättelsen.

 

Reminiscens metoden går ut på att ”bygga broar” mellan personens dåtid och nutid och uppnå en känsla av tillhörighet. Att tänka på eller tala omkring livserfarenheter, att dela minnen och reflektera över det som hänt tidigare i livet medverkar till att bevara självkänslan hos personen med demens.

 

Att sitta tillsammans en stund och dela minnen blir en trevlig upplevelse och skön känsla. Alla bidrag med någon liten detalj och snart växer sig samtalet allt större.

 

För att göra starten på samtalen enklare har reminiscens lådor färdigställts utifrån olika teman t.ex. högtider, lantbruk, kafferep och 60-70 tal. Reminiscens lådorna kan användas både i grupp eller till enskild person och de kan lånas av all personal inom Vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet.

 

Berthas anhängare har varit ute på arbetsplatsträffar och informerat personalen om levnadsberättelsens betydelse som hjälpmedel när det gäller att ge en personcentrerad omvårdnad och ett bra bemötande. Det är givetvis frivilligt att upprätta en levnadsberättelse men om syftet har kommunicerats är det sällan någon tackar nej till att upprätta en berättelse.

 

I Åmåls kommun är målet att så många personer som är möjligt som får insatser inom äldreomsorgen ska ha en ifylld levnadsberättelse.

 

Det är kontaktpersonalens uppgift och ansvar att presentera levnadsberättelsen

för anhöriga/kund.Kontaktpersonalen är även behjälplig med att fylla i levnadsberättelsen samt att därefter överlämna den till berörd personalgrupp.

 

Levnadsberättelsen ska läsas och användas av berörd personal så att personen blir förstådd utifrån den han eller hon är.  

 

Vid höstträffen 2011 beslutades att Berthas anhängare ska hjälpa till så ännu fler kunder får en levnadsberättelse upprättad.

 

Åmåls Kommun

Maria Svahn

Demenssjuksköterska/Silviasjuksköterska 0532-170 58

 


 

______________________________________________________________________________

 

 

Har du någon bra verksamhet att berätta om?

Jag funderar över till exempel:

Vad gör man i grupp och enskilt?
Vad har man för hjälpmedel? Spel, video etc..
Vad sjunger man för sånger?
Vilken typ av musik spelas i vården?
Deltar demenssjuka i vardagslivet? Dukar, diskar, bakar etc.
Motion och rörelse? Vad innebär det?


 

Skriv och skicka ett mail

info@fallgropar.se


 

Tommy Jonsson
fd Demenskonsult

 

 

 

STARTSIDA

 

 

 

 

 

EFTERMIDDAGEN SPEGLAR

MORGONENS HÄNDELSER

MÖJLIGHETER I DEMENSVÅRD