FALLGROP 11

 

 

Vid demenssjukdom drabbas personen ofta av Akalkuli eller Dyskalkuli, vilket innebär svårigheter att räkna och uppfatta mängd. Den som har drabbats av detta symtom kan uppleva det så besvärande att den kanske inte vill delta i daglig verksamhet som omfattar att berälna eller räkna.

Till exempel att räkna antalet personer runt ett bord och att räkna fram fat, koppar och kaffeskedar för att duka blir då ett oöverstigligt hinder.

 

Symtomen kan komma tidigt i sjukdomen och kanske inte upptäcks omedelbart.

 

Min släkting hade detta symtom i början av sin sjukdom. Vid ett besök en dag så skjutsade jag honom till ICA för att handla. Hans fru hade försett honom med minneslapp och pengar. Handligen tycktes gå bra för honom, han hittade bland hyllorna. När vi kom ut så mötte han bekanta som han sedan kunde berätta för sin fru, han mindes även var vi parkerat bilen. Efter fikat på balkongen frågade jag honom om han ville vara med på prov och det gick bra. Jag skrev på en lapp  100
                                                                                                                                   -7
                                                                                                                                  ______

Han fick pennan och jag frågade om han kunde räkna ut detta.

Det kunde han inte och hans fru utbrister, "nu förstår jag varför han alltid har växlat den extra hundralappen jag skickar med" (något som jag själv inte lade märke till)

 

Om du är osäker på om den demenssjuke har detta symtom kan du alltid be personen att hjälpa dig räkna dina mynt i din plånbok, ("jag är så dålig på matte")

 

Om personen kan räkna ut beloppet och berätta hur mycket pengar det är, så är nog inte detta symtom så aktuellt.

 

Men om personen säger att det är många pengar eller räknar antalet mynt ("det är åtta stycken") då kanske du skall vara uppmärksam på när du vill att den drabbade skall vara med i daglig aktivitet.

 

Vi är vana med att räkna till tre, ett tu tre, klara färdiga gå osv, så det tycks vara ett lämpligt antal för drabbade. Ge personen tre kaffefat och peka var de skall placera dom, tre koppar, tre skedar osv.

 

För den drabbde är detta många fat, koppar och skedar och det kan räcka för att skapa en känsla av att ha varit behjälplig.

 

Jag har mött personer med symtomet som när de får får många saker att hantera utropat varför skall jag göra allting här, det kan du göra själv för du har ju betalt.

 

Som jag tidigare sagt så tror jag att demenssjuka personer upplever sin värld tre gånger annorlunda när det gäller mängd, längd och tid.

 

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

info@fallgropar.se

Tommy Jonsson
fd Demenskonsult

 

 

 

STARTSIDA

 

 

 

 

 

EFTERMIDDAGEN SPEGLAR

MORGONENS HÄNDELSER

FALLGROPAR I DEMENSVÅRD