FALLGROP 12

 

 

Två olika världar på kollisionskurs

Vår värld består i förmågan att se bakåt i tiden, att uppleva och förstå nuet, samt att kunna se framåt i tiden. Att kunna förutse.

Den demenssjuke har inget nyss eller strax, den har bara just nu som är minnemässigt cirka en minut, men däremot känslomässig upplevelse i flera timmar.

Ofta förbiser vi detta faktum och försöker att få den demenssjuke att komma över till vår värld, den som vi tycker är korrekt, men den demenssjuke tycker ju också att dennes värld är korrekt. Här uppstår kollisioner som kan leda till rädsla, som i sin tur kan leda till försvar (aggression) eller flykt (rymningsbenägenhet)

Det blir ofta fallgropar som man som personal kan trilla i utan att man tänker på det.

Jag är hungrig                                        Ja men vi har ju nyss ätit
Jag måste gå hem                                  Men du bor ju härHar mina barn fått någon mat               Dina barn är ju vuxna
Varför får jag inte gå ut                         Men det har ju nyss förklarat

Tidsbegreppen är lika svåra att förstå för demenssjuka som för en treåring.

När skedde nyss?
När inträffar ett strax?

Jag mötte en sexårig flicka som var med sin mamma under en föreläsning som jag hade i en kommun. Under detta med tidsbegrepp så tog jag chansen att fråga den lilla flickan om hennes tidsuppfattning.

Jag sa ” vet du hur långt ett snart eller strax är?” Hon funderade en stund sen vände hons sig till sin mamma och sa, är strax två snart mamma?

Det är så svårt att leva med ett minne som bara är en minut långt, både för den drabbade och den anhörige. Jag minns ett tillfälle när frun till min släkting ringde och påstod att den timide maken var aggressiv. Jag frågade på vilket sätt och hon svarade han skriker åt mig. Det visade sig att hon i sin frustration ofta påpekade för honom att han glömde och till slut brast det för honom och han skrek ”jag kommer ihåg så mycket jag vill”.

Jag tror att det är lika svårt för vårdpersonal att leva med personer som inte minns. Det kan ju upplevas som meningslöst att göra något trevligt eftersom dom inte minns. Men dom har ju den goda känslan kvar ändå.

På ett boende passerade jag en demenssjuk kvinna som bakade bullar med en personal. När jag kom tillbaka en timme senare så satt de och fikade med bullarna. Jag sa, det luktar nybakt här, ja det gör det sa den demenssjuka damen och log och personalen sa, men har du glömt att du varit och bakat bullarna. Har jag, sa damen och såg förvånad ut. Men hon log och myste.

Enminutsregeln är något som man som personal måste ha i sin ryggmärg. Det som hände är bortglömt efter en minut, men inte känslan.
Så om du till exempel på morgonen talar om att nu kommer Lena för att hjälpa dig så finns ingen Lena på toaletten.

En minuts försök att övertyga den demenssjuke om något, kan leda till flera timmars oro, rastlöshet och aggression. Om Du stöter på motstånd så avbryt genast, efter en minut så är det bortglömt och du kan försöka igen.

Vi kan inte flytta den demenssjuke till vår värld hur mycket vi än försöker, det är den demenssjukes värld och tankar som styr.

Vi får gå in i den demenssjukes värld och här och NU försöka skapa mysiga stunder på en kvart.

Om den demenssjuke propsar på att få hem och möta barnen från skolan, så är det den verklighet som just då befinner sig i den drabbade hjärna. Vad ser den för bilder? Vad händer om hon inte kommer hem? Vem tar då hand om barnen?

Här dyker de ”vita lögnerna” upp som för att avlasta den drabbades verklighet.
Jag ska ge barnen mat när jag går hem, jag går förbi då, vad är det för mat som dom älskar.

Vita lögner är accepterade som ett hjälpmedel för att minska på den drabbades ångest och oro och som inte skadar den drabbade.

Reminicense (återminnas) är en metod att styra de demenssjukas tankar åt ett visst håll så att vi kan följa deras tankar och känsloupplevelser.

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

info@fallgropar.se

Tommy Jonsson
fd Demenskonsult

 

 

 

STARTSIDA

 

 

 

 

 

EFTERMIDDAGEN SPEGLAR

MORGONENS HÄNDELSER

FALLGROPAR I DEMENSVÅRD