FALLGROP 15

 

 

 

VI KANSKE VET FÖR LITE OM DEMENSSJUKES LIV?

För att kunna förstå den demenssjukes verklighet och vilka och vad han talar om, måste vi genom närstående och anhöriga samla på oss information.

Detta låter sig inte göras på en gång utan blir en lång process.
Den demenssjuke kanske börjar tala om något som du inte är bekant med och då kan det vara på sin plats att ta kontakt med de närstående eller anhöriga för att bringa klarhet i det hela.

Det är viktigt att vi talar ”samma språk” som den demenssjuke för att bringa ordning i dennes förvirrade värld. Med ordning menar jag att vi skall möta och besöka vad den demenssjuke talar om och för detta krävs kunskap om det tidigare livet. Se fallgrop 13.

Under mina år i demensvärlden har jag mött många olika formulär som ofta kallas ”levnadsbeskrivning”, de kan ha varit omfattande eller enkla.
Men man måste fundera över vad det är för information som kan vara värdefull i arbetet med den demenssjukes värld.

Till exempel
- om den demenssjuke talar om sin mamma, vad behöver vi veta om henne?
- om den demenssjuke säger sig vilja gå hem, vilket menar den då? Hur ser det ut? Vilka bor där?
- om den demenssjuke skall gå och arbeta, vilket jobb då? Vad gör den där? Vilka jobbar där?

En grundregel är att ta reda på vad personen har undvikit i sitt liv, vad den har haft svårt med.

Till exempel
- vilken typ av människor har den inte tyckt om?
- vilken typ av arbete har den inte tyckt om?
- har det funnits överdriven rädsla för något? Mörker? Vatten? Eld? Etc.
- vad har personen inte tyckt om att äta och dricka?
- vilken fritidsverksamhet har personen inte kunnat med?
- hur har personen förhållit sig till kroppskontakt? Nakenhet?

Om vi känner till vad personen undvikit eller inte har stått ut med, så kan många problem undvikas. Vi har en benägenhet att bara ta reda på vad personen tyckt om och ”gillat”, men tänk även på att leta efter det motsatta.

Ett upplägg kan se ut så här till exempel

Ämne

Positivt

Negativt

Mor

Det bästa med henne

Det mindre bra

Syskon

Favorit

Mindre trevlig

Uppväxt

Roligast

Tråkigast

Skola

Roligast

Tråkigast

Kamrater

Bästis

Sämst

Kärlek

Bästa

Sämsta

Osv……

Exempel
I et särskilt boende för demenssjuka flyttade en dam in på hösten och anpassade sig bra, men vid jultid blev hon orolig och rastlös och ville bort från boendet. Orsaken till detta var att man hängde upp röds gardiner, röda juldukar och tände många levande ljus. Hon var paniskt rädd för eld sedan en stor eldsvåda i barndomen.

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

info@fallgropar.se

Tommy Jonsson
fd Demenskonsult

 

 

 

STARTSIDA

 

 

 

 

 

EFTERMIDDAGEN SPEGLAR

MORGONENS HÄNDELSER

FALLGROPAR I DEMENSVÅRD