FALLGROP 17

 

 

Varför medicinera demenssjuka med mediciner som försämrar minnet?

 

Det är vanligtvis beteendestörningar som leder till medicinering, men även problem med för låg bemanning.

 

Hur som helst skall rättesnöret vara att förutom bromsmediciner skall de demenssjuka vara fri från lugnande och orosdämpande mediciner.

 

I sämsta fall får man ett problem som är större än det var från början.

_________________________________________________________

 

Socialstyrelsen säger att vi skall vara försiktig med:

 

Tabell 4. Läkemedel/läkemedelsgrupper som ökar risken för fall.

 

Antipsykotiska läkemedel

N05B Lugnande medel, ataraktika

N05C Sömnmedel och lugnande medel

N06A Antidepressiva medel

 

Tabell 5. Läkemedel/läkemedelsgrupper som kan orsaka kognitiv störning.

 

Bensodiazepiner

H02AB Glukokortikoider

N02A Opioider

N03 Antiepileptika

N04B Medel vid parkinsonism,dopaminerga De antikolinerga medlen vid parkinsonism ryms i gruppen läkemedel med antikolinerga effekter

N05A Antipsykotiska läkemedel

_________________________________________________________

 

Kognitiv störning är inget vi önskar som biverkan.

Alltså störningar i varseblivningen av sin vardag.

 

Trötthet, rastlöshet, vandrande, myrkrypningar i benen och sämre uppfattning om vad som händer runt omkring.

 

Sömnmedel har en benägenhet att sitta kvar i kroppen dagen efter "hang over" t.ex Apodorm

Andra sömnmedel kan förstärka drömaktiviteten i form av mardrömmar och då får vi en person som vaknar och söker någon att vara trygg med. T.ex Nitrazepam preparat

 

 

 

Så här vill inte se våra demenssjuka

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

info@fallgropar.se

Tommy Jonsson
fd Demenskonsult

 

 

 

STARTSIDA

 

 

 

 

 

EFTERMIDDAGEN SPEGLAR

MORGONENS HÄNDELSER

FALLGROPAR I DEMENSVÅRD