FALLGROP 5

 

 

 

Det är en stor sorg för de anhöriga när den demenssjuke som drabbats av ansiktsagnosi ställer frågan "Vem är du?"

 

Hur sannolikt är det då att den personen känner igen vårdpersonalen?

 

Den drabbade kan sannolikt koppla vårdpersonal till deras utseende "hon med det stora håret", eller deras bemötande "hon som är så glad".

 

Den drabbade kommer sannolikt att leva sin vardag med en samling obekanta människor, en del skrämmer, en del skapar lugn.

 

Rannsaka dig hur ofta du säger vad du heter när du kommer fram till en demenssjuk person? "Hej Alma, nu kommer Sandra"

 

Det här demenssjukdomssymtomet kan skapa aggressiva beteenden i vissa situationer, när en "främmande" människa börjar att klä av, vara med när man skall göra sina toabesök, vill låna ens tandprotes eller vara i munnen och peta.

 

Det bästa är att du försäkrar dig om att den drabbade har förstått situationen, var den befinner sig, vad det är för känslomässig vinst med det som skall utföras.

 

"Du ser så trött ut? Vill du sova? Det vore väl skönt?" innan du börjar med avklädningen. "Det var en fin och mjuk kofta du har, får jag ta och hänga den här på din stol?"

 

Kämpa inte med den demenssjuke, gå ut en minut och kom tillbaka och har du tur så har personen glöm vad som nyss pågick.

En kamp leder alltid till aggression som sitter kvar länge.

 

 

 

 

info@fallgropar.se

Tommy Jonsson
fd Demenskonsult

 

 

 

STARTSIDA

 

 

 

God morgon vill du stiga upp?

 

 

Vänd inte ditt ansikte upp och ner

 

EFTERMIDDAGEN SPEGLAR

MORGONENS HÄNDELSER

FALLGROPAR I DEMENSVÅRD