HÄRNÖSAND

 

 

Här följer min korrespondens med en välfungerade demensomvårdnad vad det gäller
AKTIVERING och STIMULERING i vardagen


Hej Tommy

Det finns mycket att berätta. Det jag framför allt vill lyfta fram är ett arbetssätt som vi har här i Härnösand.

 

Det gäller stöd till tidigt demenssjuka och deras anförvanter. Vi erbjuder personer med tidig demens och deras anförvanter stödgrupper där bägge parter får utbildning i demens, gemenskap mm.

 

De får information om kognitiva hjälpmedel och vi använder data program för att vidhålla kognitiva förmågor.

 

Vidare arbetar vi med reminiscens och dagböcker.

Mittuniversitet forskar på detta sätt att arbeta.

Fördelarna är många vi fångar upp människor i tid och de klarar sig bättre än då de inte har stöd. Vi har dessutom mycket roligt och fokus är på de friska.

 

Läkarna på vårdcentralerna vet om detta arbetssätt och förmedlar kontakt till oss (de upplever att det känns bra att kunna hänvisa vidare till något).

 

Tanken är att efter en tid så ska en kvinna doktorera i detta arbetssätt och vi ska ingå i en internationell studie.

Så visst finns det mycket att göra för att stödja tidigt demenssjuka och deras anförvanter.

 

Vänliga hälsningar:

Pär Hägglund -Demens och psykiatrikonsulent

Tele: 0611-348232

Fax:0611-348235


______________________________________________________________________________

 

 

Har du någon bra verksamhet att berätta om?

Jag funderar över till exempel:

Vad gör man i grupp och enskilt?
Vad har man för hjälpmedel? Spel, video etc..
Vad sjunger man för sånger?
Vilken typ av musik spelas i vården?
Deltar demenssjuka i vardagslivet? Dukar, diskar, bakar etc.
Motion och rörelse? Vad innebär det?


 

Skriv och skicka ett mail

info@fallgropar.se


 

Tommy Jonsson
fd Demenskonsult

 

 

 

STARTSIDA

 

 

 

 

 

EFTERMIDDAGEN SPEGLAR

MORGONENS HÄNDELSER

MÖJLIGHETER I DEMENSVÅRD