LEKEBERG 

 

 

 

Vad gör ni i grupp och enskilt?

Skriv här:

Brukarens kontaktperson har tid avsatt i schema för att aktivera och stimular den boende, gruppvis anordnas café och bio visning tidningsläsning m.m


Vad har ni för hjälpmedel? Spel, video etc..

 

Skriv här:

Brädspel, tidskrifter, speciella minnes spel ”mentex)

Vad sjunger ni för sånger?

 

Skriv här:

allt möjligt

Vilken typ av musik spelas i vården?

 

Skriv här:

svensktoppen, evergreens, klassisk musik, + att vi ett par ggr i månaden har besök av trubadur med anpassad repertoar.

Deltar demenssjuka i vardagslivet? Dukar, diskar, bakar etc.

 

Skriv här:

efter förmåga

Motion och rörelse? Vad innebär det?

 

Skriv här:

promenader i omgivningarna , manoped etc

 

Annat som ni gör

 

Skriv här:

 

ANNAT:

 

Ange kontaktuppgifter ifall andra vill kontakta Er eller besöka Er.

 

Skriv här:

Maritha Jidemyr arbetsledare 0585-811 84

 
 

______________________________________________________________________________

 

 

Har du någon bra verksamhet att berätta om?

Jag funderar över till exempel:

Vad gör man i grupp och enskilt?
Vad har man för hjälpmedel? Spel, video etc..
Vad sjunger man för sånger?
Vilken typ av musik spelas i vården?
Deltar demenssjuka i vardagslivet? Dukar, diskar, bakar etc.
Motion och rörelse? Vad innebär det?


 

Skriv och skicka ett mail

info@fallgropar.se


 

Tommy Jonsson
fd Demenskonsult

 

 

 

STARTSIDA

 

 

 

 

 

EFTERMIDDAGEN SPEGLAR

MORGONENS HÄNDELSER

MÖJLIGHETER I DEMENSVÅRD