FALLGROP 20

 

 

Mota aggressioner

 

Något som man ofta möter i demensvården är aggressiva situationer och som kan upplevas svåra att hantera.

I de flesta fall är det själva situationen i kombination med demenssjukdomen som skapar aggresion.

Man måste komma ihåg att aggression är en rädsla för det oförståeliga som håller på att hända och då blir det för individen naturligt med försvar som då uppfattas som aggression.

Människor är inte naturligt aggressiva av sig.

Vi behöver bakgrundsinformation om personen:

·        Har personen haft ”kort stubin”? (kan då fortfarande vara så)

·        Har personen varit blyg? (kan vara svårt att visa sig naken)

·        Har det funnits situationer då personen upplevt obehag? (måste då undvikas)

·        Vilka situationer har personen upplevt som behagliga (måste skapas)

Vi behöver sjukdomsinformation om personen:

·        Känner personen igen sina anhöriga? (om inte så känner den inte igen er heller)

 

·        Har personen extremt kort minne? (då har den snart glömt vad ni håller på att göra med densamme)

 

·        Har personen kvar sin förmåga att tala? (om inte eller dåligt så förstår den inte vad ni säger)

 

·        Har personen kvar sin förmåga att använda föremål på rätt sätt? (om inte så förstår den inte vad ni vill göra med olika föremål)

 

·        Har personen kvar sin förmåga att hitta i sin omgivning? (om inte så vet den inte var den befinner sig)

Några grundläggande riktlinjer för att undvika aggressiva situationer:

1.    Tala långsamt

 

2.    Undvik långa meningar

 

3.    Använd adjektiv som beskriver känslor (den goda effekten du vill uppnå, t.ex. varmt, skönt, ren, mjuk eller tvärtom t.ex smutsigt måste byta, blött måste byta etc.

 

4.    Använd verb och ditt kroppsspråk för att visa vad du vill (sitta peka på, sitta klappa på, tvätta ansikte visa på dig hur.)

 

5.    Informera inte för mycket i början, det räcker att du säger kom så ska vi gå, om personen frågar vart så kan du svara.

 

6.    När du kommer till den plats där omvårdnaden skall ske så kan du berätta var ni är och skall göra.

 

7.    Om du t.ex går in i personens badrum så börja med att berätta vad du tycker att personen har det fint. Färgen på handduken, tvålen som luktar gott.

 

8.    Använd ofta orden din, ditt och dina så att inte personen tror att det är ditt utrymme och dina föremål.

 

9.    Låt personen vara i utrymmet några sekunder utan några påtryckningar och sen bör det finnas läge för att fråga om personen är trött och vill sitta ner.

 

10.Om personen protesterar mot att ta av sig något klädesplagg så sluta genast med det och gör något annat några sekunder, prova sedan igen.

 

11.Protesterna beror på att personen inte förstår varför den i all världen skall ta av sig något, men eftersom den glömmer så fort kan det efter en stund gå bättre.

 

12.Visa det nya plagget och beskriv varför det är bättre, varmare, torrare, snyggare, skönare osv. Låt personen känna på plagget, lukta på det, tycka till om det.

 

13.Om du kör helt fast i situationen så avbryt den genast, låt den vara någon timme eller helt för den dagen.

 

14.Rådgör med anhöriga om de har upplevt samma situation och hur de löste det.

 

15.Den demenssjukes närmaste är den anhörige eller närstående och om vårdpersonalen och de är överens om något i den demenssjukes vård så är det så bra som det kan bli, (Vanligtvis) Exempel; Om den demenssjuke är aggressivt lagd vid t.ex. duschning och den anhörige kan tipsa om hur man gjort tidigare eller hur ofta så kan aggressiva situationer minskas. (I en personalgrupp kan det finnas flera åsikter om hur ofta man skall duscha, men då gäller den anhöriges och demenssjukes önskan, så långt det går)

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

info@fallgropar.se

Tommy Jonsson
fd Demenskonsult

 

 

 

STARTSIDA

 

 

 

 

 

EFTERMIDDAGEN SPEGLAR

MORGONENS HÄNDELSER

FALLGROPAR I DEMENSVÅRD