FALLGROP 1

 

 

 

 

Det är så lätt att vi glömmer att de demenssjuka ofta själva glömmer och det sker oftast mycket snabbt.

Det du sa för en minut sedan är snabbt bortglömt.

 

I sin glömska värld lever demenssjuka ofta med ofta påkommande rädslor i sin miljö. Det leder till antingen försvar eller flykt, ofta båda delarna.

 

I sin otrygga situation med rädsla och flyktkänslor ger sig den drabbade HEM

 

 

Kom ihåg att den demenssjuke lever precis HÄR och NU.
För den drabbade finns inget som heter NYSS eller STRAX

 

Fallgropar: Du har nyss ätit eller du skall strax äta är onödig information. NU äter vi är rätt information. Ge den drabbade en smörgås och mjölk.

Vi vårdpersonal är lärda att informera om vad som skall ske i vårdsituationen, men det behövs inte om den drabbade glömmer vad som sagts.

 

NU går vi
NU kan du sitta
NU


Nu måste vara ostressat och lugnt

 

 

 

info@fallgropar.se

Tommy Jonsson
fd Demenskonsult

 

 

 

Startsida

 

 

 

 

EFTERMIDDAGEN SPEGLAR

MORGONENS HÄNDELSER

FALLGROPAR I DEMENSVÅRD