FALLGROP 2

 

 

 

Eftermiddagen speglar morgonens händelser.
Är personen orolig och rastlös så kan denna känsla finnas kvar under flera timmar, men den drabbade kommer inte ihåg vad som orsakat känslan.
 

Om personen med kort närminne upplever att morgonens aktiviteter är snabba och stressade så fortsätter den känslan länge. Den drabbade kanske vandrar runt och söker utvägar och vill hem. Om man på morgonen kunde lugna ner omvårdnaden så skulle arbetsplatsen vara lugnare på eftermiddagen.

 

Andra demenssjuka personer har en benägenhet att "kopiera" beteenden, så att en enda orolig person kan "trigga" igång en hel arbetsplats.

 

Anhöriga som gör besök bör informeras om detta fenomen. Be dem ha en god och trevlig stund tillsammans med den demenssjuke. En person med kort närminne, glömmer snart att den haft besök, men kan inombords ha kvar en känsla av gemenskap och värme.

 

Tyvärr så tenderar den bristande personaltätheten till att personal måste skynda sig på morgonen, vilket kan leda till ökad medicinering med lugnande medel. Detta är dock bara en av flera anledningar till ökad medicinering med lugnande medel.

 

TÄNK PÅ att klä på och knäppa knappar under lugna former

TÄNK PÅ att tala med den demenssjuke med lugna meningar

TÄNK PÅ att promenera med den demenssjuke med lugna steg

 

Det lönar sig i längden

 

(Min släkting hade kommit hem från sin första dag vid dagverksamheten för demenssjuka. Jag ställde naturligtvis frågan hur han hade haft det, han svarade, "det var roligt" jaha och vad gjorde du som var så roligt? Men det mindes han inte. Jag frågade om han hade fått någon mat och han svarade "det var gott" Jaha å vad åt du då? Det tog ett antal sekunder innan han svarade "det gamla vanliga"?

Detta visar hur en känsla kan kvarstanna ett bra tag och medföra goda känslor utan att personen minns vad som skapat detta.

______________________________________________________________

 

 

 

 

info@fallgropar.se

Tommy Jonsson
fd Demenskonsult

 

 

 

 

 

Startsida

 

 

 

EFTERMIDDAGEN SPEGLAR

MORGONENS HÄNDELSER

FALLGROPAR I DEMENSVÅRD