FALLGROP 3

 

 

 

Det jag nu framför har inget vetenskapligt belägg, men det har inga sidoeffekter så det kan vara värt att tänka på och prova.

 

Med hjälp av siffran 3 kan man multiplicera och dividera sin omvårdnad för att bättre förstå hur den demenssjuke upplever sin vardag.

 

TIDEN

Tre minuter för den demenssjuke kan upplevas som nio minuter, så om du lämnar den drabbade fem minuter så kan personen uppleva att det gått en kvart och om den är ensam kan den stiga upp för att söka kontakt.

 

En fikastund med den eller de demenssjuka om fem minuter kan upplevas som en lång stund och då finns frågan, har vi fem minuter över?

 

En underhållning, promenad eller aktivitet bör inte vara längre än femton till tjugo minuter. Demenssjuka upplever en lång tid, kanske en tre kvart, vilket kan leda till att man tappar koncentration och vill ge sig av. Underhållning etc. tenderar till att bli alldeles för omfattande i tid.
Kom ihåg att en skoltimme inte är en timme och skälet till det är barnen inte kan koncentrera sig längre och demenssjuka har det tre gången svårare, så en kvart kan räcka.

 

RUMSLIGT

En trettio meter lång korridor kan upplevas som mycket stor, kanske uppemot nittio meter, det leder till undersökande av vad som finns i bortre änden.

 

En promenad på tre hundra meter upplevs som att man gått en mycket lång sträcka och under en mycket lång tid, vilket i sin tur leder till oro och rastlöshet. Fem till tio minuter och en kort promenad kan räcka för att den demenssjuke skall tycka att den varit långt borta.

 

Vid demenssjukdom kan "myeliniseringen" skadats och det är en del i problemet. Den drabbade har svårt att se och kombinera linjer, stöter emot, ramlar i trappor, avståndsbedömningen påverkas. En korridor uppfattas som längre än vad vi gör eftersom vi kan få en upplevelse av linjer.

 

MÄNGD

Sju demenssjuka och två personal kan upplevas som en mycket stor grupp som umgås.
När tre personer samtalar kan det upplevas som om nio personer pratar i mun på varandra, då vill man bara gå därifrån.

 

Antal föremål i en aktivitet bör inte överstiga nio, som att duka med tre fat, tre koppar och tre kaffeskedar kan vara alldeles tillräcklig i mängd och tid.

 

SPRÅKFÖRSTÅELSE

Många demenssjuka har språkstörningar inte bara i att tala men även att förstå. Om du talar en mening med för många ord så kan en del ord kanske inte förstås och dessutom så kan meningen uppfattas som tre gånger så lång och då har den demenssjuke glömt början av meningen.

 

 

 

info@fallgropar.se

Tommy Jonsson
fd Demenskonsult

 

 

 

STARTSIDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFTERMIDDAGEN SPEGLAR

MORGONENS HÄNDELSER

FALLGROPAR I DEMENSVÅRD