UPPLANDS BRO  

 

 

 Vad gör Ni i grupp och enskilt?

Upplands-Bro kommuns erbjuder olika aktiviteter efter brukarens önskemål
som t.ex. BINGO, gymnastik, spela spel, baka kaka o.s.v.

Omsorgspersonalen i Upplands-Bro kommun arbetar också med konst som en metod att stimulera, aktivera och kommunicera med personer med demenssjukdom.

Syftet är att öka trygghet och att bidra till ett ökat självförtroende hos de boende. Idag finns en till två konstgrupper i varje demensenhet i Upplands-Bro kommun där deltagarna regelbundet målar tillsammans.

Förutom detta arbetar man i kommunen med taktil massage, sinnesstimulering och reminiscensarbete.

Kommunen erbjuder även regelbundet gruppaktiviteter som involverar anhöriga.


Vad har Ni för hjälpmedel? Spel, video etc…

Omsorgspersonalen i Upplands-Bro kommun försöker att stimulera under aktiviteterna olika sinnen, vi ändvänder olika material som är t.ex. spel, dvd, musikinstrument etc…

Varje demensenhet i Upplands-Bro kommun har en aktivitetslåda med material för att stimulera och aktivera personer med demens, som delades ut 2010.

2011 har kommunen utvecklat olika lådor som kommunens äldreboende byter varannan månad. Här finns t.ex. en folksaganlåda, reminiscenslåda och mycket mer.


Vad sjunger Ni för sånger?

Sånger efter brukarens önskemål och vad omsorgspersonalen vet vad de äldre tycker om, det får personalen reda på med hjälp av observation och i första hand med hjälp av brukarens levnadsberättelse.


Vilken typ av musik spelas i vården?

Sånger efter brukarens önskemål och vad omsorgspersonalen vet vad de äldre tycker om, det får personalen reda på med hjälp av observation och i första hand med hjälp av brukarens levnadsberättelse.


Deltar demenssjuka i vardagslivet? Dukar, diskar, bakar etc.

Ja. Brukaren ska uppmuntras att vara aktiv utifrån sin egen förmåga. I Upplands-Bro kommun arbetar personalen “med händerna på ryggen” då personer med demens får använda och utveckla de resurser de har.


Motion och rörelse? Vad innebär det?

Promenader, sittgymnastik, sittdans, dans till levande musik, tipspromenad och mycket mer.

----------------------

Upplands-Bro kommun har fyra äldreboenden: Kungsgården, Allégården, Norrgården och Hagtorp!

----------------------

Mirjam Brocknäs

Äldrepedagog

Upplands-Bro kommun

08-581 695 09

mirjam.brocknas@upplands-bro.se

  

______________________________________________________________________________

 

 

Har du någon bra verksamhet att berätta om?

Jag funderar över till exempel:

Vad gör man i grupp och enskilt?
Vad har man för hjälpmedel? Spel, video etc..
Vad sjunger man för sånger?
Vilken typ av musik spelas i vården?
Deltar demenssjuka i vardagslivet? Dukar, diskar, bakar etc.
Motion och rörelse? Vad innebär det?


 

Skriv och skicka ett mail

info@fallgropar.se


 

Tommy Jonsson
fd Demenskonsult

 

 

 

STARTSIDA

 

 

 

 

 

EFTERMIDDAGEN SPEGLAR

MORGONENS HÄNDELSER

MÖJLIGHETER I DEMENSVÅRD